میمون‌های مردم آزار.

بلایی که میمون‌های مردم آزار، بر سر شهروندان می‌آورند + فیلم

آزار و اذیت‌های میمون‌های مهاجر، آرامش اهالی یک شهر را مختل کرده است.

بلایی که میمون‌های مردم آزار، بر سر شهروندان می‌آورند + فیلممیمون‌های مهاجر در شهر «گجرات» هند، به اهالی شهر حمله‌ور می‌شوند و آرامش آن‌ها را مختل می‌کنند.

آزار و اذیت میمون‌ها به قدری زیاد است که مردم حتی از قدم زدن در خیابان‌ها هم هراس دارند.

در لینک زیر این حادثه را مشاهده می‌کنید.

http://javaninews.ir 


منبع این نوشته : منبع
میمون‌های ,مردم ,میمون‌های مردم